โรค ภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ ซึ่งไปกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเหล่านั้นมากผิดปกติ ทำให้เกิดอาการแพ้ โรคชนิดนี้มักไม่ค่อยรุนแรงถึงชีวิต แต่จะส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือทำงาน ภูมิแพ้เป็นโรคที่พบมากในประชากรทั่วโลก สำหรับประเทศไทยนั้น จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเพิ่มขึ้นทุกปี

30168.jpg

โรคภูมิแพ้ไม่ใช่โรคติดต่อแต่เกิดจากปัจจัย 2 อย่างคือ

 1. กรรมพันธุ์ หากคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ คือปัจจัยหนึ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นจะมีโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ได้ เพราะภูมิแพ้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ ถ้าแม่เป็น ลูกก็จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ได้ประมาณ 30% แต่ถ้าหากทั้งพ่อและแม่เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งคู่ ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้สูงถึง 60%

pollution.png
family .png

2. สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะสารก่อภูมิแพ้จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น บ่อยครั้งที่เกิดโรคภูมิแพ้เกิดจากภาวะแวดล้อมทั้งสิ้น ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่นการหายใจ การรับประทานอาหาร หรือสัมผัสแล้วทำให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ตามมา ที่พบบ่อย ได้แก่ ไรฝุ่นละออง ขนสัตว์ เชื้อรา อาหารบางชนิด เช่น ไข่ขาว อาหารทะเล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งเสริมให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ ได้แก่ อากาศเปลี่ยน การสัมผัสสารระคายเคือง เช่น ควันธูป ควันบุหรี่

วิธีการรักษาหากเกิดโรคภูมิแพ้

1. หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ เนื่องจากการรักษาที่ดีที่สุดของโรคภูมิแพ้ คือการหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็จำเป็นต้องใช้ยาเพื่อการรักษาดูอาการเบื้องต้นก่อน

2. การใช้ยารักษา แพทย์จะวินิจฉัยและจ่ายยาให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทาอาการที่จะเกิดขึ้น หากมีอาการคัดจมูกมากอาจจะต้องใช้ยาลดอาการคัดจมูก สำหรับผู้ที่มีอาการเรื้อรังอาจจะต้องใช้ยาพ่นจมูก

1368_0.jpg

ทำไมภูมิแพ้ถึงอันตราย

1.หายใจลำบาก อาจจะเกิดอันตรายได้หากอยู่คนเดียว

2.หมดสติเสียและเสียการรับรู้ อาจจะเกิดอันตรายได้หากอยู่คนเดียวและอยู่ในที่ ที่อันตราย เช่น ป่า ทะเล

3.คลื่นไส้ และ อาเจียน อาจจะทำให้ร่างกายเกลือแร่ได้

4. หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจในอนาคตได้

5. ความดันโลหิตต่ำ ซึ่งอาจจะทำให้หน้ามืดในสถานที่อันตรายได้

6. วิงเวียนศรีษะ 

yo! (1).png
ซื้อเลย.png